Bedrijvengroep Niedorp behaalt met Bedrijventerrein Winkelerzand opnieuw certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

ingevoerd op 22-12-2016

Bedrijventerrein Winkelerzand in Winkel gemeente Hollands Kroon is opnieuw gecertificeerd in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Op 25 november 2016 werd het nieuwe certificaat “Continue Samenwerken” uitgereikt. Dit certificaat werd uitgereikt aan de samenwerkende partijen de gemeente Hollands Kroon, de politie, de brandweer en de Bedrijvengroep Niedorp.

 

Wat is het keurmerk veilig ondernemen?
In een Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven ( KVO-B) werken het georganiseerd bedrijfsleven, de gemeente, politie en brandweer samen om de criminaliteit en overlast op bedrijventerreinen te beperken en de veiligheid te vergroten. Het KVO vormt de structuur om die samenwerking tot stand te brengen.

 

Als eerste wordt de samenwerking vormgegeven. De partijen stellen een werkgroep samen en ondertekenen een intentieverklaring. Het proces wordt begeleid vanuit MKB-Nederland. Daarna wordt een veiligheidsanalyse gedaan. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en de cijfers worden geanalyseerd. Vervolgens stellen de partijen een plan van aanpak op en ondertekenen het convenant. Daarna vragen zij het KVO-B aan: er wordt een audit uitgevoerd en een certificaat Basis Samenwerken uitgegeven. Dit is drie jaar geldig. Vervolgens worden de maatregelen en de activiteiten uit het plan van aanpak uitgevoerd.

Dan volgt een evaluatie: de analyse en het plan van aanpak worden bijgesteld. Het plan van aanpak wordt vernieuwd. Daarna vraagt het samenwerkingsverband een hercertificering aan. Er vindt een audit plaats en het certificaat continu samenwerken wordt afgegeven. Deze is ook drie jaar geldig.

 

Bijzonder traject
Het tot stand komen van de hercertificering was een bijzonder traject op het Winkelerzand. Het certificaat Basis Samenwerken werd in 2012 verkregen net na de fusie van Niedorp in de nieuwe gemeente Hollands Kroon. Voor alle partijen was het daarom eerst moeilijk om elkaar weer te vinden. De Bedrijvengroep Niedorp heeft echter doorgezet en geprobeerd zo veel mogelijk maatregelen uit het Plan van Aanpak te realiseren. Enkele voorbeelden zijn de gedeeltelijke nieuwe en herstelde plattegronden op het Winkelerzand, het voorlichtingstraject middels de website en de nieuwsbrieven om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Daarbij wordt niet alleen het industrieterrein Winkelerzand meegenomen maar proberen wij ook de andere ondernemers te betrekken. Zo werd er een vergadering van de Bedrijvengroep Niedorp gehouden in de Brandweerkazerne op het Winkelerzand. Sprekers waren deze avond de brandweer en de politie. Beiden gaven informatie over preventie en wat zij tegen komen in de dagelijkse praktijk. En een hele bijzondere was de overvaltraining op locatie bij De Fixet op het Winkelerzand en de cybercrime avond die zijn georganiseerd. Verder is er veel aandacht besteed aan de huisnummering op het Winkelerzand. Er is een veiligheidskaart gemaakt die samen met een informatiebrief is verspreid. Daarnaast werd er diverse malen een schouw gedaan zowel overdag als in het donker. Bijna ging het nog mis bij de hercertificering doordat in eerste instantie onvoldoende ondernemers bereid waren om de herhaalde enquête in te vullen. Maar door de inzet van enkele bestuursleden werd het doel alsnog gehaald.

 

En nu verder?
Ook de komende periode gaat er weer gewerkt worden aan het verder verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel op het Winkelerzand. Belangrijke speerpunten daarbij zijn het vergroten van de aangifte bereidheid van de ondernemers. Als er geen aangifte van diefstal of overlast wordt gedaan, zullen uiteindelijk de statistieken aangeven dat er geen problemen zijn. Dit kan betekenen dat er minder politie in ons gebied wordt ingezet. Daarnaast hebben veel ondernemers problemen met de huidige stand van het onderhoud en beheer van het Bedrijventerrein Winkelerzand. Ook daar zal gezamenlijk aan gewerkt worden. Continue wordt er voorlichting gegeven via de website van de Bedrijvengroep Niedorp onder het onderdeel Keurmerk Veilig Ondernemen. Natuurlijk komt ook de werkgroep weer tweemaal per jaar een schouw uitvoeren.

 

Speerpunt van de Bedrijvengroep Niedorp is ook om in de komende periode het draagvlak onder de ondernemers te vergroten. Zo zal er een aparte facebookpagina en WhatsApp meldingsgroep worden gelanceerd. Op 25 januari 2017 gaan we goed van start met een overvaltraining in de brandweerkazerne op het Winkelerzand. Ook niet leden zijn van harte welkom.

 

Wat levert dit op?
Het belangrijkste van het KVO traject is het vergroten van het bewustzijn bij de ondernemers aangaande de veiligheid en de samenwerking van alle partijen. Men weet wat er op het terrein speelt en bij problemen zijn er korte lijnen. Daarnaast betekent het opnieuw behalen van het certificaat ook voor de ondernemers dat zij met een kopie van het certificaat een korting bij hun verzekeringsmaatschappij kunnen verkrijgen.

IMG_5563aa-BorderMaker IMG_5563aa-BorderMaker