Nederlandse cybersecurity moet structureel beter

ingevoerd op 23-06-2017

De economie van Nederland, een van de meest gedigitaliseerde ter wereld, vraagt om cybersecurity van wereldtop. In het belang van de gehele maatschappij moet er een meerjarig publiekprivaat actieprogramma, met bijbehorende investeringsagenda, worden opgesteld om de cyberweerbaarheid structureel te verbeteren, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. De cyberdreigingen, die het afgelopen jaar toenamen, vragen daar om.

Politieke risico’s
Eenduidige politieke sturing, regie en coördinatie in de uitvoering zijn noodzakelijk, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. De ondernemersorganisaties doen deze oproep aan de formerende partijen naar aanleiding van het nieuwe Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN), dat vandaag verschenen is. Hierin staat ook dat de politiek blootgesteld wordt aan cyberrisico’s. Zo worden ’digitale aanvallen gebruikt om democratische processen te beïnvloeden’, luidt een van de kernbevindingen uit het CSBN.

Kernbevindingen Cybersecuritybeeld Nederland
Beroepscriminelen en statelijke actoren vormen nog altijd de grootste dreiging en richten de meeste schade aan. Verder zijn veel organisaties afhankelijk van een beperkt aantal vaak buitenlandse aanbieders van digitale infrastructuurdiensten, waardoor de maatschappelijke impact bij verstoring groot is, stelt het CSBN vast. Andere kernbevindingen zijn dat de kwetsbaarheid van het Internet of Things (allerlei apparaten verbonden aan het internet) het afgelopen jaar heeft geleid tot verstorende aanvallen. Daarmee wordt de noodzaak tot het versterken van de digitale weerbaarheid onderschreven. Echter, de weerbaarheid van individuen en organisaties blijft achter bij de groei van de dreiging, aldus het CSBN.

Toenemende cyberdreigingen
Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW laat het Cybersecuritybeeld Nederland wederom zien dat de nog altijd snel toenemende cyberdreigingen vragen om directe actie en forse investeringen. MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hebben in het kader van hun NL Next Level (een langetermijnvisie voor Nederland) het plan ’Nederland veilig in Europa en de wereld’ opgesteld, waarin beleid voor optimale cybersecurity wordt beschreven, als ook ’Investeren in een digitale kwantumsprong’. Verder ondersteunen de ondernemersorganisaties het rapport van Herna Verhagen over de economische en maatschappelijke noodzaak van meer Cyber Security.

Cyberrisicoscan
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn oktober vorig jaar een nieuwe campagne gestart die zowel individuele ondernemers als brancheorganisaties ondersteunt in de strijd tegen cybercrime. Met het project Veilig Zakelijk Internetten kunnen ondernemers onder meer de veiligheid van hun digitale omgeving laten testen en kunnen brancheorganisaties de specifieke risico’s van hun achterban in kaart laten brengen. Vervolgens krijgen ze tips op maat om die risico’s te elimineren.

Bron:MKB (https://www.mkb.nl/nieuws/nederlandse-cybersecurity-moet-structureel-beter?utm_source=Nieuwsbrief_MKB-Nederland&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail)

logo_mkb-nl logo_mkb-nl