Ondernemerspeiling Hollands Kroon

Hollands Kroon houdt op dit moment een ondernemerspeiling. 
Deze peiling is te bereiken via deze link: https://vragenlijsten.lexnova.nl/hollandskroon (https://vragenlijsten.lexnova.nl/hollandskroon)
De vragenlijst duurt ongeveer 12 minuten en helpt ons inzicht te krijgen hoe wij ervoor staan op het gebied van dienstverlening, maar ook hoe ondernemers kijken tegen het vestigingsklimaat in onze gemeente. Wat kan er beter? 
Iedere ondernemer in Hollands Kroon is van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze peiling. Deelname is mogelijk tot 9 februari 2020.
 
Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten worden gedeeld met het gemeentebestuur. Ook komen de resultaten terug bij een aantal prestatie indicatoren in onze begroting. Hierin staan onder meer de cijfers over de dienstverlening, de samenwerking met ondernemers en over het vestigingsklimaat in algemene zin vermeld.
 
Verder koppelen we de resultaten over de dienstverlening terug aan de betrokken teams. Waar kunnen zij zich bijvoorbeeld in verbeteren. Is er een verbetering opgetreden ten opzichte van 2018, is het gelijk gebleven of misschien wel verslechterd? Dan kunnen we daarover het gesprek aangaan. 
De resultaten over het vestigingsklimaat nemen we mee in onze beleidsvorming.

Bron: Gemeente Hollands Kroon (https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/hollands-kroon-peilt-mening-inwoners-en-ondernemers)

plaatje hollands kroon plaatje hollands kroon