Langdurige werkzaamheden aan elektriciteitsnetwerk in Hollands Kroon door overbelasting

OFHK Nieuws van 30-07-2021

Op verschillende plekken in gemeente Hollands Kroon heeft het elektriciteitsnetwerk onvoldoende vermogen. Door digitalisering, de bouw van nieuwe huizen en economische groei raakt het elektriciteitsnetwerk overbelast. Dit maakt het nemen van duurzame maatregelen en de uitbreiding van bedrijven moeilijker. Liander is de beheerder van dit netwerk. Er moeten meer werkzaamheden dan gepland worden uitgevoerd om de situatie te verbeteren. Hierdoor is het werk niet in 2023/2024, maar in 2025 en voor een deel pas in 2030 afgerond. 

Lees verder op de website van Gemeente Hollands Kroon (https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/langdurige-werkzaamheden-aan-elektriciteitsnetwerk-in-hollands-kroon-door).

Bron: Gemeente Hollands kroon (https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/langdurige-werkzaamheden-aan-elektriciteitsnetwerk-in-hollands-kroon-door)

plaatje hollands kroon plaatje hollands kroon
logo Liander logo Liander