De coronasteunmaatregelen TONK en Tozo:

BGN Nieuws van 02-09-2021

TONK: Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk, omdat zij hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. De noodmaatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is in het kader van crisis- en herstelpakket verlengd tot 1 oktober 2021. Lees hier meer informatie over TONK. (https://www.hollandskroon.nl/inwoners/uitkering/uitkering-aanvragen/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk)

Tozo: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in maart 2020 ingevoerd om ondernemers die getroffen waren door de lockdown als gevolg van de coronapandemie te ondersteunen. De Tozo loopt nog tot 1 oktober 2021. Lees hier meer informatie over Tozo (https://www.hollandskroon.nl/inwoners/uitkering/uitkering-aanvragen/tijdelijke-voorziening-inkomensondersteuning-voor-zzpers-en).

Bron: Gemeente Hollands kroon

logo holland kroon logo holland kroon