Reconstructie Hartweg

BGN Nieuws van 02-02-2023

Afgelopen week ontving de BGN een mail van Niels Groen, Projectleider bij Hollands Kroon, betreffende de reconstructie van de Hartweg. 

In de bijlage vind u de volgende informatie:

* Brief gericht aan omwonende Hartweg

* Tekening reconstructie Hartweg

 

Het project omvat het veiliger inrichten van de Hartweg. Dit zijn de maatregelen:

- De Hartweg wordt richting het zuiden verbreed en op één locatie richting het noorden (Dit is ter

hoogte van Hartweg 15) tot 7,5 meter.

* De kruispunten Zwarteweg, Valbrugweg en Oosterweg worden veiliger ingericht en in snelheid

teruggebracht naar 50 km/h

* Bij de Valbrugweg en Oosterweg wordt een fietsoversteek gemaakt zodat fietsers in twee keer

kunnen oversteken.

* Het herstellen van de slechte plekken in het asfalt en de weg waar nodig voorzien van een nieuwe asfalttoplaag.

* Het instellen van een inhaalverbod en het aanpassen van de markering.

* Ter hoogte kruispunten in de Hartweg wordt de verlichting verbeterd

 

Werkzaamheden vinden in 2023 & 2024 plaats en hierover zal nader geïnformeerd worden. 

 

DSC_0081 DSC_0081