Hoe maken wij van Hollands Kroon een dementie vriendelijke gemeente?

ingevoerd op 01-04-2019

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 01-04-2019 | 12:18:56

Netwerk Dementie Hollands Kroon nodigt u uit om de krachten te bundelen en ‘Hollands Kroon dementie vriendelijke gemeente’ tot werkelijkheid te maken.
Netwerk Dementie Hollands Kroon ontmoet u elkaar graag op 10 april tijdens hun informatie- en uitwisselingsavond in de Keijzershoff, Vreedenhoff 66 in Anna Paulowna.

Er zijn diverse initiatieven, rijp en groen, om een Dementie Vriendelijke Gemeente voor elkaar te krijgen. Ook voor u van groot belang. Deze avond zijn er een aantal inspirerende sprekers die ons bijpraten en waarmee we in discussie kunnen gaan over de Dementie Vriendelijke Gemeente.

Lessen worden getrokken uit de bestaande Dementie Vriendelijke Gemeenten, plekken in Nederland waar mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Het zal onder andere gaan over diagnose (waar staat mijn regio/woonplaats/wijk), implementatie (wat zijn de factoren en welke acties moet ik ondernemen) en hoe financieren we dat? En er komen concrete Nederlandse initiatieven aan de orde. 

Hoe komen we van een mooi idee naar praktijk? U komt mensen tegen die elkaar inspireren om thema’s serieus verder te brengen. Netwerk Dementie Hollands Kroon verwacht mensen uit overheden, gemeenten, bedrijfsleven, gezondheidszorg, creatieve sector en publiek. Het plan is om hier een vervolg aan te geven om kennis en kunde gericht bij elkaar te brengen. Van woorden naar daden! Wees dementie vriendelijk en meld u snel aan via de website van Gemeente Hollands Kroon. 

Programma Informatie- en uitwisselingsavond 10 april 2019:

19.15-19.30 uur: inloop met thee/koffie
19.30-19.35 uur: welkom door wethouder Mary van Gent
19.35-19.50 uur: Ineke Laagland-Klaassen, Regiomanager Geriant Kop van Noord-Holland: droomstart gemeente Hollands Kroon in gemeentelijk perspectief en inzoomen op cijfers alle kernen.

19.50-19.55 uur: intermezzo 

19.55-20.10 uur: open interview van (mede) opstellers Startnotitie/Uitvoeringsprogramma Dementie Vriendelijke Gemeente over wat hen bindt. L.S.B.O. Hollands Kroon, Alzheimer Ned., afd. NHN, Stichting Geriant, Stichting Wonen Plus Welzijn, Stichting Woonzorggroep Samen, Stichting Mantelzorgcentrum en Incluzio Hollands Kroon.

20.10-20.15 uur: intermezzo

20.15-20.20 uur: tekenen samenwerkingsovereenkomst door alle partijen en “nieuwkomers”.

20.20-20.30 uur: korte pauze

20.30-20.45 uur: de Praktijk – vraaggesprek met vertegenwoordigers uit de praktijk. Winkeliers, Zangkoor “Op Eigen Wijze”(voor mensen met dementie), Casemanagers Stichting Geriant, Stichting Mantelzorgcentrum, Politie, Wijkteams en Vervoerders.

20.45-20.50 uur:  intermezzo

20.50-21.10 uur: interactieve sessies via de Open Space Methode aan de hand van vraagstellingen, “Wat vindt u belangrijk in de gemeente Hollands Kroon o.g.v. dementie?”. 
21.10-21.20 uur: centrale terugkoppeling door de vertegenwoordigers van de groepen.

21.20-21.25 uur: intermezzo

21.25-21.45 uur: afsluiting met drankje en hapje.

Bron: Gemeente Hollands Kroon

Bron: Ondernemers Federatie Hollands Kroon