Watt je moet weten over de Informatieplicht Energiebesparing

ingevoerd op 17-04-2019

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 17-04-2019 | 12:02:09

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

WATTjemoetweten.nl
Om ondernemers te ondersteunen in het voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing, is de campagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. MKB-Nederland en VNO-NCW werken aan deze campagne samen met 55 branche- en regionale organisaties. Op WATTjemoetweten.nl check je of jij onder de informatieplicht valt, vind je stappenplannen en checklists en bijeenkomsten in jouw branche of regio. 

WATT en waarom?
De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat mkb-bedrijven bewuster omgaan met energie. Net als alle inwoners kunnen zij hun steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het mooie is, dat veel van die energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Je investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering. Dat scheelt!

WATT moet ik ermee?
In het eLoket van RVO kun je de door jou uitgevoerde energiemaatregelen rapporteren. Let op: vóór 1 juli moet jouw rapportage binnen zijn! Om je hier in te ondersteunen, heeft RVO een handig stappenplan opgesteld: het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing. Wanneer je dit volgt, weet je direct of de Informatieplicht ook op jouw bedrijf van toepassing is en wat je daartoe moet ondernemen.

Voor vragen over de Informatieplicht en het eLoket neemt u contact op met de helpdesk van RVO.

Tel. 088 – 042 42 42

WATT nu?
Het belangrijkste is dat je je nu vast voorbereidt, want 1 juli nadert snel! Voor een antwoord op veel gestelde vragen, het Stappenplan Informatieplicht, de aangesloten partnerorganisaties en heel veel informatie ga je naar: WATTjemoetweten.nl

Bron: MKB-Nederland

Bron: Ondernemers Federatie Hollands Kroon