Ontstaan van de

BEDRIJVENGROEP NIEDORP


Rond 1986 hadden het toenmalig college van Niedorp plannen voorbereid om te komen tot een nieuw bedrijven terrein met aansluitend een Winkelcentrum. De plannen waren om het aansluitend te maken vanaf de trambaan naar de N242.

Het college zocht naar draagvlak van de bedrijven die reeds op het Winkelerzand gevestigd waren en andere ondernemers die misschien zich op een bedrijventerrein wilden vestigen. Daarom nodigde de toenmalig Wethouder van Midden en Kleinbedrijf alle ondernemers uit in het gemeentehuis. Als gastspreker werd uitgenodigd de heer B. Konijnenberg uit Lutjewinkel. De heer Konijnenberg had veel ervaring met het onderhandelen, zowel met ondernemers als lokale overheden. Tevens werden de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein voorgelegd die nog niet waren vastgesteld.

Deze avond werd massaal bezocht en tevens vond men het nuttig om een vereniging op te richten. Zodat men beter met de gemeente kon overleggen. Dit resulteerde erin dat de heren B. Konijnenberg, P. Leguit en C.H. Beers een interim bestuur vormden, om een vereniging op te richten. Na diverse vergaderingen is uiteindelijk in 1988 de Bedrijvengroep Niedorp (BGN) opgericht. Met als bestuur de bovengenoemde drie mensen. Vanaf dat moment was B. Konijnenberg voorzitter van de vereniging.

Hij heeft erg veel werk verricht om de vereniging gestalte te geven. Vele aangename en soms ook niet zo aangename gesprekken met het gemeente bestuur, de Kamer van Koophandel en de Provincie zijn er gevoerd. De plannen van de gemeente om een nieuw bedrijventerrein te stichten langs de N242 werden ontkracht en uiteindelijk is er voor uitbreiding van Winkelerzand gekozen. Een nieuw Winkelcentrum zag men wel zitten en dankzij het werk van het bestuur van de Bedrijvengroep zijn vele middenstanders achter de plannen tot oprichting gaan staan. De Bedrijvengroep Niedorp stond dus aan de wieg van het huidige Winkelhart.

De Bedrijvengroep Niedorp is een niet weg te denken schakel tussen de bedrijven onderling (netwerken) de locale overheden (gemeente, provincie) en de Kamer van Koophandel.
Met de Bedrijvengroep Niedorp naar een beter ondernemersklimaat in Niedorp en de Noordkop.

Het resultaat mag gezien worden!