Doel van de

 BEDRIJVENGROEP NIEDORP


Doelstelling
De Bedrijvengroep Niedorp (B.G.N.) heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke, sociale en economische belangen van de ondernemingen in de omgeving van Niedorp in het algemeen en van de aangesloten ondernemingen in het bijzonder.

Om dit goed te kunnen bewerkstelligen zijn er contacten met gemeente, kamer van koophandel, provincie en collega bedrijvengroepen uit de regio.

Wat doen wij
De Bedrijvengroep Niedorp is het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven in de gemeente. Zo kunnen wij invloed uitoefenen op de planning van industrieterreinen, infrastructuur en ruimtelijke ordening. En behartigen wij de belangen van ondernemers op het gebied van lokale en regionale economie, ruimtelijke ordening, bedrijfsbeveiliging, verkeer en vervoer en dergelijke. De belangen van ondernemers zijn vaak net anders als die van de gewone burgers

Enkele successen van de afgelopen jaren:
Het ontwikkelen van de bedrijventerreinen Winkelerzand
De collectieve bedrijfsbeveiliging
De realisering van bewegwijzering en plattegronden op het winkelerzand
De realisering van de vrachtwagen parkeerstrook in de gemeente
De organisatie van ondernemersbeurzen en open dagen zoals “Niedorp presenteert”
De verkiezing “Ondernemer van het jaar”
ICT-infrastructuur Winkelerzand
Realisering Winkelhart
Invloed bestemmingsplannen
Invloed infrastructuur via verkeerscommissie
Initiëren tankstation nabij het Klooster
Etc. Etc..

Samen uit, Samen thuis, Samen sterk.
Ooit wel eens geprobeerd in uw eentje om de locale overheid aan uw kant te krijgen? Alleen wordt u vaak niet gehoord, maar samen wel!
Uw probleem wordt een collectief probleem voor het bedrijfsleven en dan wordt er vaak wel geluisterd. Weer geconfronteerd met een verkeersdrempel op een verkeerde plek? Was er toch vooruit maar geluisterd. Door lid te zijn van de Bedrijvengroep Niedorp weten we en kunnen we samen veel meer!
Daarnaast zijn wij vaak eerder op de hoogte doordat wij een regulier overleg hebben met de gemeente.

Netwerken en vergaderen
Elk kwartaal wordt er een ledenbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten worden de laatste actuele zaken besproken. Tevens is er een spreker of wordt er een bedrijfsbezoek gehouden. Meestal is aan deze bijeenkomsten ook een maaltijd gekoppeld waardoor er flink aan netwerken wordt gedaan. Natuurlijk kan er altijd achteraf ook nagepraat worden. De beste zakelijke contacten worden dikwijls in een informele sfeer gestart. Daarnaast organiseren wij regelmatig bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een bezoek aan Agriport, het gemeentehuis of een politieke avond rondom gemeenteraadsverkiezingen.