Waarom

BEDRIJVENGROEP NIEDORP


Wanneer u zich gaat vestigen als bedrijf in de omgeving van Niedorp of u heeft u reeds gevestigd dan willen wij ons graag aan u voorstellen.

Bedrijvengroep Niedorp in vogelvlucht

Wie zijn wij
De Bedrijvengroep Niedorp zorgt voor een algemene belangenbehartiging van ondernemers op het gebied van lokale en regionale economie, ruimtelijke ordening, bedrijfsbeveiliging, verkeer en vervoer en dergelijke.
Om dit goed te kunnen bewerkstelligen zijn er contacten met gemeente, Kamer van Koophandel, provincie en collega bedrijvengroepen uit de regio.

Wat doen wij
De Bedrijvengroep Niedorp is het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven in de gemeente. Zo kunnen wij invloed uitoefen op de planning van industrieterreinen, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De belangen van ondernemers zijn vaak net anders als die van de gewone burgers

Enkele successen van de afgelopen jaren:
Het ontwikkelen van de bedrijventerreinen Winkelerzand
De collectieve bedrijfsbeveiliging
De realisering van bewegwijzering en plattegronden op het winkelerzand
De realisering van de vrachtwagen parkeerstrook in de gemeente
De organisatie van ondernemersbeurzen en open dagen zoals “Niedorp presenteert”
De verkiezing “Ondernemer van het jaar”
ICT-infrastructuur Winkelerzand
Realisering Winkelhart
Invloed bestemmingsplannen
Invloed infrastructuur via verkeerscommissie
Initiëren tankstation nabij het Klooster
Etc. Etc..

Wie zijn er lid?
De Bedrijvengroep Niedorp heeft ruim 100 leden, die allen gevestigd zijn in de omgeving van Niedorp of anderszins een binding met Niedorp hebben. Het zijn ondernemers in o.a. industriële bedrijven, agrariërs, detaillisten, vrije beroepen etc. etc. Kortom elke ondernemer is welkom!
Kijk voor het laatste overzicht van onze leden in de ledenlijst op de website. 

Netwerken en vergaderen
Elk kwartaal wordt er een ledenbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten worden de laatste actuele zaken besproken. Tevens is er een spreker of wordt er een bedrijfsbezoek gehouden. Meestal is aan deze bijeenkomsten ook een maaltijd gekoppeld waardoor er flink aan netwerken wordt gedaan. Natuurlijk kan er altijd achteraf ook nagepraat worden. De beste zakelijke contacten worden dikwijls in een informele sfeer gestart. Daarnaast organiseren wij regelmatig bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een bezoek aan Agriport, het gemeentehuis of een politieke avond rondom gemeenteraadsverkiezingen.

Samen uit, Samen thuis, Samen sterk.
Ooit wel eens geprobeerd in uw eentje om de locale overheid aan uw kant te krijgen? Alleen wordt u vaak niet gehoord, maar samen wel!
Uw probleem wordt een collectief probleem voor het bedrijfsleven en dan wordt er vaak wel geluisterd. Weer geconfronteerd met een verkeersdrempel op een verkeerde plek? Was er toch vooruit maar geluisterd. Door lid te zijn van de Bedrijvengroep Niedorp weten we en kunnen we samen veel meer! Daarnaast zijn wij vaak eerder op de hoogte doordat wij een regulier overleg hebben met de gemeente.

Mogen wij ons even voorstellen?
In 1986 waren er in de gemeente Niedorp plannen om te komen tot een Bedrijventerrein met aansluitend een winkelcentrum waarbij er een aansluiting zou komen vanaf de Trambaan naar de N242. Het gehele bedrijfsleven van Niedorp werd uitgenodigd. Tijdens deze avond vond men het nuttig om een vereniging op te richten om beter met de gemeente te kunnen overleggen. Het individuele belang werd hiermee collectief belang. De heren B. Konijnenberg, P. Leguit en C.H. Beers vormden een interim bestuur om een vereniging op te richten. Na diverse vergaderingen was in 1988 de Bedrijvengroep Niedorp een feit.
Vanaf dat moment is de Bedrijvengroep Niedorp een niet weg te denken schakel tussen de bedrijven onderling (netwerken) de locale overheden (gemeente, provincie) en de Kamer van Koophandel.
Met de Bedrijvengroep Niedorp naar een beter ondernemersklimaat in Niedorp en de Noordkop.

Meer weten of lid worden?
Contactformulier
Inschrijven als lid