Samen verduurzamen. Voordeel voor ondernemers.

BGN Nieuws van 21-10-2019

  • energie besparing
  • geld
  • Samen op weg naar verduurzamen

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 23-10-2019 | 12:59:49

Op 8 oktober werd er een bijzondere bijeenkomst gehouden van de Bedrijvengroep Niedorp in Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel. Een bijzondere locatie dat ontstaan is op initiatief van een aantal vrijwilligers, waarbij ook aan duurzaamheid is gedacht. De aanwezigen vonden het dan ook interessant om een rondleiding door het complete gebouw te krijgen.

Een belangrijk onderdeel van de avond ging echter over het verduurzamen van ondernemingen. En hoe dat gezamenlijk aangepakt kan worden. Automatisch wordt daarbij natuurlijk gedacht aan het verduurzamen van het bedrijventerrein maar natuurlijk kan dit ook bij en met de ondernemers in de dorpen in ons gebied. Een interessante mogelijkheid voor zowel onze leden als andere ondernemers.
De beide presentaties van deze avond treft u aan in de bijlage. U kunt ze nog eens rustig nalezen of bekijken als u niet in de gelegenheid was om de bijeenkomst te bezoeken.

Op deze avond werd er gevraagd of er ondernemers geïnteresseerd waren om samen te gaan werken. Een aantal hebben zich al opgegeven om een groepje te vormen en een aantal hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in een vervolgtraject. Doet u ook mee?

Waar zegt u “ja” tegen:
1.    Een voor uw bedrijf op maat opgesteld voorstel om energiemaatregelen (isolatie, LED verlichting, zonnepanelen en eventuele andere maatregelen zoals restwarmte, warmteterugwinning uit ventilatie, e.d.) te treffen met bijbehorende kosten en terugverdientijden;
2.    Het advies is onafhankelijk en verplicht tot niets;
3.    U krijgt informatie over subsidie-, fiscale- en financieringsmogelijkheden. Eventuele subsidies worden voor u aangevraagd;
4.    U kunt meedoen aan gezamenlijke inkoop. Dit levert in de praktijk tussen de 10 en 25% voordeel op. Er worden alleen kwalitatief goede producten aangeboden;
5.    Wanneer u definitief meedoet wordt de plaatsing en controle geregeld;
6.    U krijgt dus veel kennis aangeboden en er wordt ze veel werk uit handen genomen;
De eigen bijdrage voor het hele traject is tussen de €300,- en €500,- . Dit is zo laag omdat de provincie 50% van de ondersteuningskosten financiert en de gemeente 25%.

Dit project is een initiatief van de samenwerkende partijen Bedrijvengroep Niedorp, gemeente Hollands Kroon en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Wij als organiserende partijen hebben geen enkel commercieel belang. Ons belang is een gezond bedrijfsleven dat de toekomst aan kan.

Geef u op via info@bedrijvengroepniedorp.nl

Tags